Varianty pojištění do zahraničí

Pokud se právě chystáte vycestovat, určitě Vás bude zajímat, jaké varianty pojištění do zahraničí se vůbec v současné době nabízí. Varianty pojištění by se daly shrnout do dvou oblastí. První oblast obsahuje veškeré pojištění osob, týkající se jejich zdraví. Druhou oblast tvoří veškerá majetková pojištění. Ideální případ pojištění je kombinace obou oblastí, neboť nikdy nevíte, co se při cestě může přihodit. Předmětem pojištění je samozřejmě i pobyt v zahraničí a to na předem sjednanou dobu. Pojištění do zahraničí online zahrne i požadovaný počet osob v nejrůznějších věkových kategoriích. Krytí rizik a jejich rozsah je přesně popsán v uzavřené pojistné smlouvě a škodné plnění i výše limitu jsou přesně sjednané. Nezbytnou součástí pojištění je i poskytovaný servis pojišťovnou v případě škodné události.

Předmět – ochrana zdraví osob

Předmětem zahraničního pojištění je především sjednání ochrany zdraví. Před dovolenou, ale i služební cestou máte možnost získat jistotu plnohodnotné zdravotní péče. Je zajištěna dostupnost lékařského ošetření, výdaje na léky či pobyt v nemocnici. Pojišťovny do svých pojistných produktů zahrnují ochranu a krytí rizik spojených s úrazem, onemocněním, ale i případným nečekaným úmrtím. Pojištění do zahraničí online počítá i s takovými případy, kdy je třeba zabezpečit dopravu osoby k ošetření, anebo zajistí i transport zpět do vlasti v případě smrti. Rozsah asistenčních služeb, které pojišťovna poskytuje během sjednané doby pojistného krytí, záleží vždy na sjednaných konkrétních podmínkách.

Předmět – ochrana majetku

Při vycestování bývá častým předmětem pojištění do zahraničí i ochrana majetku. Ta se obvykle vztahuje na veškeré cenné věci, které si pojištěná osoba veze sebou. To je vždy sepsáno v konkrétním seznamu. Dále je možno pojistit i zavazadla pro případ ztráty nebo vykradení. Pojištění do zahraničí online může též zahrnout výjimečně i peníze. Do pokrytí rizika ztráty lze zahrnout i zakoupené předměty a věci prokazatelně zakoupené při pobytu v zahraničí.

porovnání havarijní pojištění, srovnejte si havarijní pojištění online, nejvýhodnější pojištění do zahraničí