Stanovení ceny pojištění do zahraničí

Pro stanovení ceny pojištění do zahraničí lze využít nejrůznějších dotazníků, které pracují na principu kalkulátoru ceny. Jejich fungování vychází ze zadávání potřebných údajů, které jsou nezbytné uvézt, před vyhodnocením a vlastním výpočtem ceny za zahraniční pojištění. Pro co nejpřesnější výsledky je třeba uvádět pravdivé a konkrétní údaje. V případě, že se jedná jen o orientační zjišťování předpokládané výše pojistného lze ho provézt zcela nezávazně a anonymně. U většiny dotazníků jsou obvykle označena vyhledávací okna, která musí být bezpodmínečně vyplněna, aby vůbec předpokládaný výpočet mohl proběhnout. Ostatní týkající se příliš konkrétních osobních údajů je možno vypustit.

Údaje k výpočtu ceny pojištění

Mezi potřebné údaje, které jsou obvykle požadovány při výpočtu ceny za pojištění do zahraničí, patří:

  • typ pojištění

  • doba pojištění

  • cíl cesty

  • počet a věk osob

Výše uvedené údaje jsou nezbytné ke stanovení alespoň k přibližnému stanovení výše pojistného do zahraničí. Přičemž typ pojištění blíže specifikuje, zda se jedná o jednorázovou cestu, nebo vycestování je jiného charakteru – například pracovní apod. Doba pojištění v zahraničí upřesňuje počátek a konec vycestování. Někdy se uvádí přesná data nebo lze uvézt jen počet celkových dnů strávených v zahraničí. Cílem cesty může být obecně svět, nebo jen Evropa apod. Poslední a to nejdůležitější údaje se týkají počtu osob a jejich věku. Věk bývá v těchto případech obvykle rozdělen do kategorií.

Věkové kategorie

Pro sjednání pojištění do zahraničí je důležitým ukazatelem věk osob, které mají být na své cestě do zahraničí pojištěny a to v den platnosti pojistné smlouvy. Proto je jejich věk rozdělen do určitých kategorií dle případných pojistných rizik. První kategorie zahrnuje děti v rozmezí od 1 do 17 let. Druhou kategorií jsou dospělí, kde věkový rozsah pojištění je stanoven v rozpětí od 18 do 69 let. V poslední třetí kategorii jsou zastoupeni senioři, kde je věk definovat od 70 let výše.

porovnání havarijní pojištění, srovnejte si havarijní pojištění online, nejvýhodnější pojištění do zahraničí