On-line cestovní pojištění KB

On-line cestovní pojištění kb představuje jiné pojistné produkty zaměřené na krytí cestovních rizik. KB - je Komerční banka - nabízející pojištění pro fyzické osoby a je zaměřené především na pojistné pokrytí léčebných výloh na cestách do zahraničí, ale i po tuzemsku. Pojištění nabízí určité bezpečí pro případy, kdy se klient dostane do problémů se svým zdravotním stavem. KB nabízí cestovní pojištění pod heslem „ Pojištění pro klid na Vašich cestách“. Je namířené na pokrytí zdravotních rizik, které mohou během cesty nastat. On-line cestovní pojištění,které pojišťovna KB poskytuje svým klientům, zaručuje pojistnou ochranu v dohodnuté míře na cesty do zahraničí, ale i na cesty po České republice. Prezentací slibuje KB všem svým klientům, že z jejich cestovním pojištěním stráví dovolenou, či pracovní cestu bez starostí a bude mít zajištěnou pojistnou oporu od pojišťovny v případě, že dojde ke škodné události. On-line cestovní pojištění je tvořeno v základní forměpředevším pokrytím případných léčebných výloh. Mimo to pokud má klient zájem, může si pojistnou ochranu dále rozšířit o další připojištění zdravotních majetkových rizik souvisejících s cestováním.

Další připojištění na cesty

On-line cestovní pojištění poskytuje všem zájemcům široký výběr pojistné ochrany spojení s cestováním. Každý klient KB pojišťovny si může dále sjednat následující připojištění:

  • úrazové pojištění

  • připojištěné odpovědnosti za škodu

  • připojištění cestovních zavazadel

  • připojištění storna zájezdů

  • a další…

On-line cestovní pojištění je možné sjednat jednotlivě dle druhu pojistné ochrany, nebo je lze sloučit a různě kombinovat. Sloučená pojištění, nebo pojištění pro více osob bývá většinou cenově zvýhodněno.

Další specifikace pojištění

On-line cestovní pojištění je ovlivněno také dobou trvání cesty.Pojištění na cesty lze uzavřít krátkodobé do 90 dnů, dlouhodobé do 180 dnů a do 365 dnů. Dále je rozlišováno, zda se jedná o jednorázovou či opakovanou cestu. Cestovní pojištění je možné sjednat na konkrétní fyzickou osobu, nebo dvojice osob. Jinou variantou je firemní pojištění, které je přenosné z osoby na jinou osobu.

porovnání havarijní pojištění, srovnejte si havarijní pojištění online, nejvýhodnější pojištění do zahraničí