Formy pojištění do zahraničí

Pojištění do zahraničí může mít více forem. Záleží na tom, co si potenciální klient bude přát pojistit a za jakým účelem by případně pojištění sjednával. V případě vycestování do zahraničí se můžete pojistit buď při soukromé cestě a jednou z dalších možností je i pojištění profesního rázu. Obecně by se dalo říci, že se dají sjednat všechny druhy pojištění do zahraničí online cestou. Forma pojištění je také závislá na počtu osob, které by měly být do pojistné ochrany zahrnuty. Dále je nutno stanovit, jaká rizika by mělo sjednané pojištění pokrývat a jaký by byl případně jeho obsah a územní dosah. Posledním ukazatel by měl obsahovat výši limitů při pojistném plnění a případně i doprovodné asistenční služby, které by měly být jeho součástí.

Podmínky pojištění

Tak jako každý sjednávaný pojistný produkt, má i pojištění do zahraničí své specifické podmínky. Obvykle se jedná o podmínky, které platí obecně pro všechny pojišťovny, ale bližší a konkrétní podmínky si stanoví každá pojišťovna dle svých pravidel. Proto se může stát, že pojištění do zahraničí online sjednané může být zcela jiné u různých pojišťoven. Všeobecně platí, že pojištění musí být uzavřené před vycestováním. Časový limit může být různý, ale většinou musí být alespoň jeden den před odjezdem. Pojištění může sjednat osoba starší 15 let. Bližší a konkrétní informace k danému pojištění před vycestováním je nutno raději podrobně prostudovat u konkrétní pojišťovny, u které chcete pojištění uzavřít.

Obecná pravidla

Obecná pravidla pojištění do zahraničí jsou stanovena zákonem. Jejich obsah je většinou součástí základních informací pro klienta, který má zájem si sjednat pojištění do zahraničí online. Ty si musí přečíst a potvrdit svým souhlasem. Pak již může přikročit k vyplňování potřebných informací online dotazníku.

porovnání havarijní pojištění, srovnejte si havarijní pojištění online, nejvýhodnější pojištění do zahraničí